zaterdag 23 februari 2008

Power point: stripverhaal met zelfgemaakte foto’s

AUTEUR Jacky Vandamme

VOORBEELD kan je hier downloaden

DOELGROEP 3de graad

LEERGEBIEDEN

Lager onderwijs: Nederlands: schrijven Muzische vorming: beeld

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

DOELSTELLING EN OMSCHRIJVING
Een stripverhaal maken met powerpoint. Daarbij wordt gewerkt met zelfgemaakte foto’s die ze moeten aanpassen voor powerpointgebruik. Alle onderdelen van powerpointtechniek worden gebruikt.


DUUR 4 lesuren

SOFTWARE powerpoint, digitaal fototoestel, eenvoudig fotobewerking (vb. irfanview)

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT werken met powerpoint, nemen en verwerken digitale foto’s.

LESPLAN

1. In de taallessen wordt gewerkt aan het scenario (is bij verschillende taalmethoden een vast thema). De leerlingen worden verdeeld in groepen. Elke groep maakt een verhaal en een schema van de verschillende foto’s die moeten genomen worden.

2. Er moet tijd voorzien zijn om alle attributen te verzamelen. Tussen het maken van het verhaal en het nemen van de foto’s voorzie je best een week.

3. De leerlingen poseren iedere scène en nemen de foto’s. Vroeger moest ik zelf alle foto’s nemen. Tegenwoordig vind je gemakkelijk per groep een leerlingen die een toestel heeft en de foto’s kan nemen.

4. De foto’s worden in irfan view bijgewerkt, passend uitgeknipt en vooral verkleind voor gebruik in powerpoint.

5. De leerlingen maken de powerpoint Ze voegen de foto’s in en plaatsen de nodige tekstballonnen. Ze werken verder af met passende animatie, titelplagina, slotgeneriek, enz…

6. Als alles klaar is, kunnen ze het werk opslaan als PPvoorstelling zodat het vlot doorgestuurd en op de website gezet kan worden.

Geen opmerkingen: