vrijdag 16 november 2007

Puzzels

AUTEUR
patrick.keysabyl@arkorum.be
VOORBEELD
preview35 pieceGetimage2[1]
DOELGROEP
Eerste graad, maar eigenlijk bruikbaar over de hele basisschool
LEERGEBIEDEN
Lager onderwijs

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN


*Een puzzelprobleem via analytisch denken oplossen
*De stukken van een puzzel vergelijken met een voorbeeld en zo de plaats bepalen binnen de puzzel
*muisvaardigheid: Stukken verplaatsen via klikken en slepen
OMSCHRIJVING
Puzzels zijn altijd leuk speelgoed geweest. Op het internet zijn honderden sites te vinden waar je jigsawpuzzels kunt maken. Op http://www.liessmit.nl/html/puzzels.htm werden tientallen puzzels verzameld die passen bij verschillende onderwerpen. Standaard staan de puzzels ingesteld op 100 stukjes, maar je kan dit zelf veranderen door te klikken op Change Cut in het menu links. Voordeel van een computerpuzzel is dat je de stukken niet kan verliezen.
Het is met dit ICdeeTje de bedoeling dat je zelf een puzzel maakt dat past bij één of ander thema. Je kan de puzzels ook laten maken door oudere leerlingen en deze leerlingen laten helpen met de kinderen van jouw klas. Op die manier werk je aan de vijfde dimensie.
Om zelf een puzzel te maken, moet je eerst een programma downloaden.
Het volgende filmpje toont je hoe je hiermee zelf een puzzel kunt maken:
DUUR
10 tot 15 minuten per beurt
SOFTWARE
Het programma kan je HIER downloaden
http://www.kraisoft.com/puzzle-games/jigsaw/

Ondertussen bestaat er ook een onlineversie om puzzels te maken.  Klik HIER om deze versie te gebruiken.


VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT
Geen
LESPLAN
Het programma is in het Engels maar levert weinig problemen op. Bespreek vooraf, of misschien nog beter, achteraf met de kinderen hoe je een puzzel het best maakt:
Beginnen met het kader
Stukken van dezelfde kleur bij elkaar zoeken
de moed niet te snel opgeven
In elke hoek vind je een bakje waarin je stukken vooraf kunt verzamelen.
Ik classeer dit programma bij leren-leren omdat we de kinderen met zo'n puzzel een probleem leren aanpakken. De beertjes van Meichenbaum kunnen ook hierbij gebruikt worden.
EVALUATIE
Op het internet zijn ook andere soorten puzzels te vinden, zoals schuifpuzzels. Maar die zijn merkelijk moeilijker. Geef "schuifpuzzels" in bij Google en je vindt zeker enkele voorbeelden.

Voor de onlineversie heb je hier een document voor de leerkracht en een stappenplan voor de leerlingen.

Geen opmerkingen: