zaterdag 23 februari 2008

Reflections

AUTEUR

patrick.keysabyl@gmail.com

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN


Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

3 WISKUNDE: MEETKUNDE
3.7 De leerlingen zijn in staat:
-zich ruimtelijk te oriënteren op basis van plattegronden, kaarten, foto's en gegevens over afstand en richting;
-zich in de ruimte mentaal te verplaatsen en te verwoorden wat ze dan zien.

4 WISKUNDE - STRATEGIEEN EN PROBLEEMOPLOSSENDE VAARDIGHEDEN
4.2 De leerlingen zijn in staat om de geleerde begrippen, inzichten, procedures, met betrekking tot getallen, meten en meetkunde, zoals in de respectievelijke eindtermen vermeld, efficiënt te hanteren in betekenisvolle toepassingssituaties, zowel binnen als buiten de klas.

5 WISKUNDE - ATTITUDES
5.4 De leerlingen zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en na het oplossen van een wiskundig probleem en willen op basis hiervan hun aanpak bijsturen.

OMSCHRIJVING

Reflections is een verslavend spel. Het spel heeft als doel om alle gloeilampen te laten branden door ze aan te sturen met een laserstraal. Deze laserstraal moet op de juiste manier afgebogen worden, zodat de straal alle zichtbare gloeilampen kan bereiken. Dit afbuigen gebeurt met verschillende soorten werktuigen, zoals een spiegel of een splitter.

Het spel is in de Engelse taal.

Het spel bestaat uit 28 niveaus of levels, die telkens moeilijker worden. De code die je ziet als je level 9 (vier letters) oplost, is de code waarmee je de volgende opdracht uit onze reeks breekt.

DUUR

Wie alle niveaus wil doorworstelen heeft minstens 20 uur nodig.

SOFTWARE

Om het spel te kunnen spelen moet Flash op de computer zijn geïnstalleerd.

http://server.anywize.net/files/games/reflections/

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Geen

LESPLAN

Klik HIER om een volledig uitleg van het spel te lezen in het Nederlands.

EVALUATIE

De paswoorden van de verschillende niveaus vind je hier: http://voodoo.packtracking.org/other/laser/walkthrough.html

Laat de leerlingen de hints gebruiken die in het spel kunnen worden opgevraagd, anders is het vaak onmogelijk om de oplossing te vinden.

Geen opmerkingen: