zaterdag 23 februari 2008

Ontdekken van belangrijke steden in België

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDEN


Lager onderwijs
Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functiontioneren Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN

  • De ligging van een dertigtal belangrijke steden op een kaart van België aanwijzen
  • Een atlas gebruiken om de ligging van een gegeven stad op te zoeken
  • Wikipedia gebruiken om de ligging van een gegeven stad op te zoeken

OMSCHRIJVING

Vlieg met een helikopter naar de opgegeven steden. Dit spel dat in de jaren '80 razend populair was op de Commondore 64 en MSX-computer, kan je nu in Flash spelen en je leert er nog iets bij ook.

DUUR

1 tot 2 lesuren

SOFTWARE

Flash moet geïnstalleerd zijn op de computer. Je moet niets installeren.

http://www.arkorum.be/ark/patrick/belgieSteden.html

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Niets

LESPLAN

Deze les kan als inoefening gegeven worden, maar ik vind het even zinvol als de leerling zelf de verschillende steden die gevraagd worden, opzoekt. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een atlas. Wikipedia is echter ook heel goed geschikt voor dit doel, omdat telkens een kaartje getoond wordt van de provincie met de aanduiding van de stad. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Roeselare als voorbeeld.

Als men zelf alle steden opzoekt, dan is 25 minuten te weinig (zie EVALUATIE), daarom spreid ik deze opdracht steeds over twee weken. De tweede week wordt een wedstrijd georganiseerd: wie verdient het meeste punten?

EVALUATIE

Met dit spel worden punten verdiend. De meeste punten zijn te verdienen in het begin. Het aantal mindert telkens en na 25 minuten worden steeds meer negatieve punten gegeven zodat het totaal na 25 minuten terug verkleind.

Geen opmerkingen: