zaterdag 23 februari 2008

Zandkastelen bouwen

AUTEUR

patrick.keysabyl@arkorum.be

VOORBEELD

DOELGROEP

Derde kleuterklas 1ste graad 2de graad

LEERGEBIEDEN

Kleuter

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskundige initiatie: getallen - meten - ruimte

Lager onderwijs


Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT


1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.


DOELSTELLINGEN

*Een virtueel zandkasteel bouwen bestaande uit allemaal opgelegde elementen die gecombineerd worden

OMSCHRIJVING

Met Sand Castle Builder kunnen kinderen virtuele zandkastelen bouwen. Het is een oefening in ruimtelijk denken en oog-hand coördinatie.

DUUR

1 Lesuur

SOFTWARE

De software kan je hier downloaden: http://www.webjewijs.be/lessen/lessen%20B/software/msbscast.exe

Tijdens het installeren krijg je een foutmelding dat ht programma enkel vlot werkt op een 16-bit systeem. Het spel werd gemaakt in een tijd dat er nog geen 32-bit computers bestonden. Negeer gewoon de foutmelding. Het programma draait zonder problemen onder Windows XP. Vista heb ik niet uitgeprobeerd.

Hoewel het programma Engelstalig is, vormt dit geen probleem met kinderen om er mee te werken.

Om te starten klik je in het openingsscherm op Play Sand Castle Builder

De verschillende vormen selecteer je door op de volle emmer rechts te klikken. Telkens je klikt zie je andere vormen. Door op een vorm te klikken, zie je soort verschillende groottes. Elke vorm kan je met de ingedrukte linkermuisknop slepen op het werkblad.

Als je op de lege emmer klikt links, kan je stoppen (exit), opnieuw beginnen of een zandkastelen bewaren of oproepen.

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Maak vooraf zelf eens een zandkasteel(tje) zonder je vingers vuil te maken.

LESPLAN

 1. Start met een klasgesprek over kastelen:
  Wie heeft al een kasteel bezocht?
  Hoe ziet een kasteel eruit?
  Hoe maak je een zandkasteel?
  ...
 2. Laat eventueel het spel installeren met leerlingen uit de derde graad. Het is maar een klein bestand.
 3. Leg de mogelijkheden van het programma uit.
 4. Laat de leerlingen eerst vrij experimenteren
 5. Geef gerichte opdrachten:
  Bouw een kasteel met een muur rond en vier toren. De torens links zijn kleiner dan de torens rechts.
  ...
 6. Verdeel de klas in twee groepen: de eerste groep bouwt een zandkasteel, de tweede groep moet dit op de computer ernaast, nabouwen.
 7. Je zou ook enkele foto's kunnen laten opzoeken met Google zoeken op afbeeldingen en de opdracht geven om zo'n echt kasteel na te bouwen.

EVALUATIE

Geen opmerkingen: