dinsdag 26 februari 2008

CD voor vaderdag

AUTEUR

Philip Velghe-Eddy Cappelle

TITEL

Cd voor vaderdag, moederdag

VOORBEELD

DOELGROEP

3de graad

LEERGEBIEDENLager

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven

Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functiontioneren

Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes

Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing

Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte

Wiskunde: getallen - meten - ruimte

Leren leren

sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

DOELSTELLINGEN

Samenstellen van een cd voor vaderdag, moederdag

OMSCHRIJVING

LLn zorgen voor een mooie mop die ze in een powerpoint-presentatie gieten.

De ppt komt op een cd en de lln ontwerpen een eigen hoesje.

DUUR

4 lestijden

SOFTWARE

Presentatie software( powerpoint)

Programma om hoesje te ontwerpen( vb Media Face)


VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Een ppt opbouwen met animatie en geluid.

Hanteren van programma om hoesje te ontwerpen

LESPLAN

  1. Lln zorgen elk voor een goeie grap(mopje)

  2. Lln kiezen enkele tekeningen of foto’s passend bij de mop.

  3. Ze gieten dit in een presentatie.( 5 tal dia’s)

  4. Het favoriete lied van vader of moeder kan als achtergrondmuziek.

  5. Ontwerp van een hoesje voor op de cd te kleven.

  6. Eventueel een kaftje ontwerpen voor de cd.

EVALUATIE

Ik vond in de handel trendy verpakkingen voor cd’s. Ze zijn doorzichtig. Zo maken we alleen een

ontwerp voor op de cd te kleven( zelfklevende etiketten)


Vergeet niet bij het branden het lied mee te kopiëren op de cd !!!

Geen opmerkingen: