dinsdag 26 februari 2008


Sudoko voor kids


AUTEUR :cappelle eddy

TITEL :sudoko voor kinderen

VOORBEELD :zie voorbeelddocs http://www.arkorum.be/opdrachten/voorlopigebestanden/Sudoku_dierfiguren.doc

http://www.arkorum.be/opdrachten/voorlopigebestanden/Sudoku_stripfiguren.doc


DOELGROEP :

LEERGEBIEDEN


Lager

Wiskunde: getallen - meten - ruimte


EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN :

Sudoko op kindermaat leren kennen

OMSCHRIJVING :

Oplossen van een sudoko met stipfiguren …..

DUUR : 1 lestijd

SOFTWARE : Microsoft Word

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT :

LESPLAN :  1. Kinderen laden het document van de server of via internetadres.

  2. http://www.arkorum.be/opdrachten/voorlopigebestanden/Sudoku_stripfiguren.doc

  3. De spelregels worden kort verduidelijkt.

  4. Lln kunnen kopiëren en plakken in Word.

  5. Ze lossen de sudoko op.

  6. Eventueel kan de sudoko afgedrukt wordenEVALUATIE :

Geen opmerkingen: