woensdag 2 oktober 2013

MicroMacro: een ICdeeTje voor Werelddierendag

AUTEUR
Patrick Keysabyl

VOORBEELD

Klik HIER


DOELGROEP

1ste graad / groep 3 4

2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden


EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN

*Een woordpuzzel maken met een gekozen dier door bij elke letter van dit dier een ander dier te zoeken dat met deze letter begint.
*De cropfunctie gebruiken van een beeldbewerker.
*Afbeeldingen zoeken op het internet en opslaan voor bewerking.

OMSCHRIJVING

Dit is een leuk woordspel dat uitstekend past in de periode van Werelddierendag.  De kinderen leren gebruik maken van een beeldbewerker.


DUUR

Eén tot twee lestijden


SOFTWARE

Google Drive
Pixl.com


VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Basiskennis

LESPLAN


 1. Zoek op het internet wanneer het Werelddierendag is.
 2. Zoek op het internet waarom juist die dag als Werelddierendag werd gekozen.
 3. Kan jij dit voorbeeld van een MicroMacro oplossen?  
 4. Maak een MicroMacro: Zoek een dier dat uit minstens vijf en maximaal acht letters bestaat.  Zoek voor elke letter van je dier een ander dier dat met deze letter begint.  Straks ga je afbeeldingen van deze dieren zoeken.
 5. Open Google Docs of Google Apps.  Ga naar Google Drive.
 6. Klik links op de rode knop Maken en kies onderaan voor Meer apps koppelen.
 7. Voeg de app Pixlr toe.  Dit is een online beeldbewerker, een beetje als Photoshop.
 8. Maak een nieuw document aan met als naam MicroMacro + jouw naam.
 9. Zoek op Google afbeeldingen een dier en kopieer de URL van de afbeelding.
 10. Voeg deze afbeelding in bij Pixlr.
 11. Crop de ogen uit de afbeeldingen.
 12. Sla deze crop op in jouw Drive
 13. Voeg de crop toe aan jouw document.
 14. Doe dit voor alle dieren die je gekozen hebt.
 15. Voeg een tabel toe met evenveel hokjes als er letters zijn in jouw te zoeken dier.


EVALUATIE

De leerlingen vragen vaak of je als leerkracht geen dier kent dat met een bepaalde letter begint.  Daag de leerlingen uit om dit zelf uit te zoeken op internet.  Met de zoekwoorden lijst & dieren, komen ze vanzelf op websites terecht waar vaak dieren volgens alfabet staan.
Je kan de verschillende MicroMacro's afprinten of online delen met elkaar.

Kijk en Begrijp

Screencast

Geen opmerkingen: