zaterdag 26 november 2011

Google streetview


VOORBEELD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View

DOELGROEP

1ste graad / groep 3 4
2de graad / groep 5 6
3de graad/ groep 7 8

LEERGEBIEDEN

Frans: luisteren - lezen - spreken - schrijven
Lichamelijke opvoeding: motorische competenties - levensstijl - zelfconcept en sociaal functioneren
Muzische vorming: beeld - muziek - drama - beweging - media - attitudes
Nederlands: luisteren - spreken - lezen - schrijven - vaardigheden - taalbeschouwing
Wereldoriëntatie: natuur - technologie - mens - maatschappij - tijd - ruimte
Wiskunde: getallen - meten - ruimte
Leren leren
Sociale vaardigheden

EINDTERMEN ICT

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

DOELSTELLINGEN
 • Met Google Streetview opgegeven plaatsen bekijken met behulp van panoramische foto's.
 • De voor- en nadelen opsommen van Google Streetview.
 • Informatie afleiden uit de beelden die men ziet.

OMSCHRIJVING

Met Google Streetview kan je nu virtueel door elke straat lopen in België en Nederland.  Een schooluitstap kan op die manier vooraf  worden voorbereid door de omgeving reeds te bekijken en te bespreken.  Maar ook voor verkeerseducatie in de omgeving van de school heeft dit mogelijkheden.

DUUR

1 lestijd

SOFTWARE

maps.google.be

VOORKENNIS VAN DE LEERKRACHT

Basiskennis

LESPLAN
 1. Surf naar maps.google.be
 2. Tik in het zoekveld jouw adres
 3. Klik links op de foto Streetview
 4. Wat betekent streetview in het Nederlands? http://translate.google.com/
 5. Draai de foto rond en verken jouw buurt.  Ontdek zelf hoe streetview werkt.
 6. Wanneer zouden deze foto’s genomen zijn?  Hoe weet je dat?
 7. Leg met streetview de weg af die je neemt naar school
 8. Kan jij de volledige weg volgen? Waarom wel/niet?
 9. Waarom zijn nummerplaten van auto’s en gezichten niet te herkennen?
 10. Bekijk volgende gebouwen in streetview:
  *Het stadhuis van Brussel
  *Het centraal station van Antwerpen
  *Het belfort van Brugge
  *De Sint-Baafs-kathedraal in Gent
  *De klokkentoren in Lier
 11. Zoek met Google Maps de exacte plaats vanwaar onderstaande foto werd genomen:

EVALUATIE
 • Niet alle kinderen konden hun huis zien in streetview omdat ze in een nieuwbouwwijk wonen.
 • Eén leerling herkende zichzelf in de omgeving van de school.
 • Streetview vraagt veel van de bandbreedte van de internetverbinding.  Het is dus normaal dat alles met een grote klas wat trager binnen komt.
 • Bij de voorbereiding van een uitstap kan nu vooraf online de locatie worden verkend.
 • Streetview kan zeker ook ingezet worden bij verkeerseducatie.  Op het digitaal bord kan je vooraf eerst online oefenen om een gevaarlijk kruispunt over te steken.  Maar de realiteit mag natuurlijk niet wegvallen zo.

Geen opmerkingen: